Xiao Wu (1997)

Drama

1997 Year 108 Mins 7.5 Imdb

Hongwei Wang, Hongjian Hao, Baitao Zuo

Little pocket thief Wu never got away from the streets like his friends did. He realises that he is alone, as his old buddy doesn't invite him for his wedding. When he falls in love with a ... 

Watch Online Download HD

Movie Information

  • Production Co: Hu Tong Communications
  • Released: 3 August 1997
  • Imdb Rating: 7.5
  • Runtime: 108 Mins.
  • Writer: Zhangke Jia
  • Director: Zhangke Jia
  • Cast: Hongwei Wang, Hongjian Hao, Baitao Zuo